Agenda

Agenda

Wij vinden het belangrijk dat er een zonnepark door en voor de omgeving wordt gerealiseerd. Daarom staan wij in nauw contact met aanwonenden en omwonenden. Zij denken en praten mee over Zonneweide De Heul.

Aanwonenden zijn de huishoudens en bedrijven die vanuit hun woning of perceel zicht hebben op het zonneveld of aan het perceel grenzen. Voor de aanwonenden zorgt de mogelijke komst van Zonneweide De Heul voor de grootste verandering en daarom wordt het zonneveld in nauw overleg met hen ontworpen. Middels informatiebijeenkomsten en een-op-eengesprekken hebben zij al waardevolle ideeën aangebracht op het initiatief.

Omwonenden zijn de huishoudens en bedrijven die zich binnen de polder bevinden, welke wordt begrensd door de Kanaaldijk Zuid, Overeind, Zuwedijk/Lekdijk. Ten westen is gekozen om adressen tot ongeveer 800 meter uit te nodigen. Daarnaast worden de huishoudens en bedrijven ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal als omwonenden gezien.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Aankomende bijeenkomsten

Eerdere bijeenkomsten

14 april 2022 – Informatie-avond. Meer informatie.

7 maart 2022 – Inloopavond omwonenden

23 februari t/m 4 maart 2022 – Keukentafelgesprekken met aanwonenden

4 oktober 2021 – Informatiebijeenkomst aan- en omwonenden

6 september 2021 – Informatiebijeenkomst aanwonenden