Ontwerp en locatie

Ontwerp en locatie

Zonneweide De Heul brengt landschap, cultuurhistorie, natuur, recreatie en beleving samen in één ontwerp. Direct omwonenden en geïnteresseerden uit de wijdere omgeving hebben tijdens bewonersavonden verteld wat zij daarbij van belang vinden. Daarom hebben we in het ontwerp extra aandacht besteed aan de streekidentiteit (landschapskarakteristieken), de recreatieve mogelijkheden en natuur. Hieronder leggen we uit hoe we dat van plan zijn.

Locatie

Zonneweide De Heul komt op het Eiland van Schalkwijk, in de omgeving die bekend staat onder de naam De Heul. De zonneweide ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, Lek en bijbehorende uiterwaarden, de Provinciale weg (Overeind) met lintbebouwing en de landbouwgebieden.

Het gebied van Zonneweide De Heul is 24,8 hectare groot. Daarvan wordt maximaal 20 hectare gebruikt voor zonnepanelenvelden en de bijbehorende technische installaties. Ongeveer 20% van de beschikbare grond wordt gebruikt voor de landschappelijke inpassing van de zonneweide.

Het bestaande verkavelingspatroon wordt aangehouden. Daardoor oogt Zonneweide De Heul rustiger en strakker. De zonnepanelen liggen in een zuid-oostopstelling op tafels van circa 2,20 meter hoog. Dat maakt het goed mogelijk om ze met hagen en singels aan het oog te onttrekken. Verder is deze manier van plaatsen beter voor de bodem en het bodemleven: die krijgen voldoende licht en water. En het levert meer groene stroom op.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Streekidentiteit

Behoud de streekidentiteit! Dat was een van de belangrijkste punten die omwonenden ons meegaven tijdens de bewonersbijeenkomsten. De streekidentiteit wordt gekenmerkt door weide afgewisseld met bomenrijen en landbouwgrond naast boomgaarden. Dat komt daarom terug in Zonneweide De Heul.  

Het beste voorbeeld hiervan zijn de windsingels rondom de panelenvelden. Niet alleen verminderen die de zichtbaarheid van de panelen, ze passen ook uitstekend in de omgeving. Bovendien zorgen ze voor een aantrekkelijke route door en langs de zonneweide.

Aan de kant van de Provincialeweg (Overeind) zorgen we dat de zonneweide naar achteren komt te liggen. We maken een groene buffer en een boomgaard voor voldoende afstand tot de zonneweide. De boomgaard past van oudsher bij de erven en vormt een aangenaam rustpunt.

Het stuk grond waar Zonneweide De Heul moet komen is lang en diep. Om te voorkomen dat het een eentonige uitstraling krijgt, leggen we een gevarieerd landschap aan met onder andere een natuurlijkvriendelijke oever en wilgen. De zonneweide past daardoor ook meteen in het landschap.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Recreatie: maak een ommetje over het struinpad

Het gebied rond Zonneweide De Heul wordt gebruikt voor landbouw. Voor direct omwonenden zijn er nauwelijks wandelpaden en mogelijkheden tot (kleine) ommetjes. De wegen zoals de Zuwedijk zijn daar niet op ingericht.

Zonneweide De Heul brengt daar verandering in: er komt een gevarieerde wandelroute door de zonneweide, langs een boomgaard en pluktuin, tussen windsingels door en over het water heen, langs open gebied en een natuurvriendelijke oever, met als kers op de taart een drie meter hoog uitkijkpunt met zicht over Schalkwijk. Bezoekers kunnen daarnaast op informatieborden meer leren over de omgeving, het gebied en de zonneweide.

Wat valt er te beleven op het struinpad van Zonneweide De Heul?

  • Het pad begint aan de Provincialeweg (Overeind).
  • Bezoekers lopen naar de groene bufferzone. Als het seizoen is genieten zij van het fruit dat ze kunnen plukken uit de hoogstamfruitgaard.
  • Er komt een insectenhotel met informatieborden over het thema natuur en milieu.
  • Daarna loopt het struinpad door een smallere ruimte tussen twee verspringende windsingels door langs het water. De wandeling is nooit saai: je steekt in totaal drie keer het water over.
  • Halverwege kom je in een open gebied in de vorm van een trechter. Daarin bouwen we een uitzichtpunt van ongeveer 3 meter hoog. Zo geniet je van het uitzicht over de agrarische gronden in de kom van Schalkwijk. Het uitzichtpunt was een specifieke wens van de omwonenden. Het houdt de herinnering levend aan de luchtwachttoren die er in de Koude Oorlog in de buurt heeft gestaan.
  • Deze plek wordt ook gebruikt als doorsteek voor landbouwvoertuigen en vee tussen de naastgelegen landbouwgronden. Voor wandelaars levert een vee-verplaatsing door de zonneweide een speciale beleving en stukje bewustwording op. Overstekende koeien zijn tegenwoordig immers geen alledaags gezicht meer!
  • Het struinpad loopt daarna tussen de windsingels en het water in de richting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan de Kanaaldijk-Zuid is een uitgang, maar je kunt natuurlijk ook terug door de zonneweide. Heen en terug is het een mooie wandeling van ruim drie kilometer.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Kansen voor de natuur

Het is misschien lastig voor te stellen, maar een zonneveld biedt veel kansen voor de natuur. De grond onder de panelen komt namelijk voor meerdere jaren tot rust. Daardoor komen er rond Zonneweide De Heul straks meer plantensoorten, insecten en vogelsoorten voor.

We kiezen ervoor om windsingels uit ons eigen land te gebruiken. Daarnaast komen er sloten met een natuurvriendelijke oever. Op de grond onder en rondom de zonnepanelen kan een kruidig grasland ontstaan. Tot slot verbeteren we de afvoer van water zo, dat die bijdraagt aan de waterkwaliteit en de ontwikkeling van planten, insecten en dieren.

Flyer

Je kunt de flyer downloaden:  DeHeul_digital