Over Ons

Over ons

De vier initiatiefnemers, Coöperatie Duurzaam Eiland, Coöperatie Opgewekt Houten, BHM Solar en Chint Solar, werken sinds eind 2020 samen aan Zonneweide De Heul. Samen nemen zij alle beslissingen. De initiatiefnemers vullen elkaar aan in mankracht, kennis en kapitaal en willen de lokale betrokkenheid vergroten door het realiseren van 100% lokaal eigenaarschap.

Coöperatie Duurzaam Eiland ua

De Coöperatieve vereniging Duurzaam Eiland is ontstaan uit een initiatiefgroep, bestaande uit bewoners van het Eiland. De groep startte in 2018 met informatie over duurzaamheid, de ontwikkelingen rond de energietransitie en de ruimtelijke ordening op het Eiland. Werkende weg werd zij zich bewust dat het Eiland alleen kan overleven als alle bewoners zich verenigen hetgeen is gebeurd door de oprichting van een coöperatie.

De Coöperatie Duurzaam Eiland (CDE) is een juridische vorm die de bewoners van het buitengebied van Houten de mogelijkheid biedt om op een democratische wijze enerzijds de energietransitie te realiseren en anderzijds het buitengebied te verduurzamen in de ruimste zin van het woord. Zo kan men samen plannen maken om energiebesparende maatregelen door te voeren of om duurzame energie op te wekken. Via CDE zijn de bewoners bij een energieproject van de plan- tot sloopfase betrokken. Zo behouden zij hun binding met de grond die voor de ene bewoner een verdienmodel en voor andere bewoner een beleefmodel is. De lusten van de energieprojecten worden aangewend voor de sociaal maatschappelijke doelen zoals voeding, mobiliteit, kringloop, community en zaken waar de bewoners behoefte aan hebben.

Bezoek de website van Coöperatieve vereniging Duurzaam Eiland.

Coöperatie Opgewekt Houten ua

Coöperatie Opgewekt Houten is het resultaat van een inwonersinitiatief uit 2016. De coöperatie stelt zich ten doel om het gebruik van duurzame energie maximaal te stimuleren. Zo wordt onze leefomgeving schoner en warmt de aarde minder op. De coöperatie zorgt er ook voor dat de financiële voordelen voor de leden zijn.

De coöperatie realiseert zijn doel onder meer door het ontwikkelen, laten aanleggen en exploiteren van zonnepanelen op grote daken in Houten. Opgewekt Houten heeft drie zonnedaken: project De Kruisboog (sporthal, 2017), project De Wetering (sporthal, 2019) en project De Kloostergaarde (woongebouw in Schalkwijk, 2020). De installaties samen tellen in totaal 1200 zonnepanelen. In 2022 komt project The Dome (sporthal) en in 2023 hopelijk project De Vlinder (school met gymzaal) in productie.

Alle projecten zijn ‘postcoderoosprojecten’. Coöperatieleden hebben participaties gekocht waarmee de installaties zijn gefinancierd. Op hun inleg ontvangen leden een aantrekkelijk rendement. Per 1 januari 2022 heeft Opgewekt Houten ruim 240 leden.

Opgewekt Houten heeft zich altijd sterk gemaakt voor lokaal eigenaarschap van zonnevelden en windmolens in onze directe omgeving. Als inwoners moeten we verantwoordelijkheid nemen voor de energietransitie in onze gemeente, maar ook voor de kwaliteit van onze omgeving. Zodat we niet alleen de lasten, maar ook de lusten ervan hebben.

Bezoek de website van Coöperatie Opgewekt Houten.

BHM Solar

BHM Solar is een Nederlandse ontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten en is in Utrecht gevestigd. De drie oprichters en eigenaren van BHM Solar zijn opgegroeid in de regio Utrecht en komen respectievelijk uit Driebergen, Houten en Woerden. Met een portfolio van 50 MWp aan dakprojecten en honderden hectare grondgebonden projecten, richt BHM Solar zich met name op het ontwikkelen van grote zonnedaken en zonneweides in de omgeving van Utrecht.

BHM Solar is ervan overtuigd dat zon- en windprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken. Om dit te bewerkstelligen worden omwonenden, grondeigenaren, buren, gemeenten en (lokale) stakeholders in een vroeg stadium betrokken. BHM Solar is expert in het betrekken van de lokale omgeving voor het creëren van draagvlak en het bieden van verschillende participatiemogelijkheden. Daarbij is een sterkte voorkeur om vanaf het begin samen te werken met de lokale energie-coöperatie en het mogelijk maken van 100% lokaal eigenaarschap van de zonneweide.

Bezoek de website van BHM Solar.

Chint Solar

Chint Solar Nederland ontwikkelt, financiert en bouwt grootschalige grondgebonden zonneparken in Nederland. Het ervaren team is betrokken vanaf de ideevorming tot en met het beheer. Via het zusterbedrijf Astronergy produceert Chint Solar haar eigen zonnepanelen. Hierdoor wordt altijd gewerkt met de nieuwste en meest efficiënte panelen die beschikbaar zijn.

Chint Solar streeft altijd naar meerwaarde. Naast de bijdrage aan schone energie wordt gewerkt aan landschapsherstel, natuurontwikkeling en lokale betrokkenheid. Afstemming met omwonenden is belangrijk, want duurzame energie is in tegenstelling tot fossiele bronnen niet onzichtbaar maar juist in het landschap aanwezig. Chint Solar werkt daarom ook graag samen met lokale partijen. Het combineren van haar ruime ervaring met zonne-energie met lokale kennis zorgt namelijk voor goede en gedragen zonneparken.

De bouw zal voor rekening komen van Chint Solar Nederland. In Nederland heeft Chint Solar reeds negen projecten gebouwd met een totaal opgesteld vermogen van meer dan 350 MWp. Voor 2022 staan er in Nederland nog zes projecten van in totaal 110 MWp aan grondgebonden zonneparken op de planning.

Bezoek de website van Chint Solar.

Holland Solar

BHM Solar en Chint Solar Projecten Nederland zijn lid van branchevereniging Holland Solar en houdt zich aan de gedragscode “Zon op land”:

  • We ontwikkelen de zonneweide samen met stakeholders waaronder omwonenden;
  • De zonneweide biedt een meerwaarde voor de omgeving in de vorm van een verbeterde landschappelijke waarde en natuurwaarde;
  • Na de zonneweide moet oorspronkelijk en ander gebruik weer mogelijk zijn.

Een verdere uitwerking van de Holland Solar gedragscode is te vinden op deze website.

Gezamenlijke activiteiten 

Hieronder vindt u uitgebreide downloads waarin beschreven wordt hoe we alles in het werk hebben gesteld om omwonenden en Houtenaren bij de projecten te betrekken. 

Situatie 11 april 2022

220404 Procesparticipatie Zonneweide De Heul

220328 Plan van Aanpak Financiële Participatie