Tweede informatieavond 4 oktober 2021

Al vrij snel na de eerste bijeenkomst volgde een tweede informatieavond waarin suggesties van de omwonenden al waren verwerkt.

Na de presentatie van de plannen verdeelden de aanwezigen zich in twee groepen. Er was een landschapstafel en een ontwikkeltafel. 

Ook de financiële participatie en de procesparticipatie kwamen bij de ontwikkeltafel aan bod. Van deze thema’s vind je hieronder een paar voorbeelden.  Maar er zijn tientallen onderwerpen aan bod gekomen. Zie daarvoor het gedetailleerde verslag. 

ONTWIKKELTAFEL

  • Techniek

Vraag: Is er voldoende netcapaciteit, kan het project straks worden aangesloten, kan het zijn vermogen kwijt?

Antwoord: We hebben met Stedin gesproken, en Stedin voorziet geen problemen met het aansluiten van het zonneveld.

Vraag: Hoe ruimen we straks het veld weer op, is er aandacht voor recycling van de panelen?

Antwoord: Eén van de eisen uit het Beleidskader Zonnevelden heeft betrekking op het opruimen. Voor de opruimkosten reserveren we in het project direct aan de voorkant al geld. Verder zijn de coöperaties straks (mede-)eigenaar, ook een garantie dat het zonneveld straks netjes wordt ontmanteld.

  • Procesparticipatie

Vraag: Hoe wordt participatie geregeld en hoe kan ik betrokken blijven?

Antwoord: Onderdeel van de participatie is dat u vandaag hier op de informatieavond bent gekomen. Via Duurzaam Eiland houden we iedereen op de hoogte. Als het project straks vergunning mag aanvragen, moeten we elkaar veel vaker gaan ontmoeten om de stand van zaken te bespreken.

  • Financiële participatie


Vraag: Hoe ziet de overeenkomst van Coöperatie Duurzaam Eiland met BHM eruit? Wordt de coöperatie straks niet uitgerangeerd als de vergunning is verleend?

Antwoord: De coöperatie willen dat er een overeenkomst is voordat we de plannen gaan indienen. Daar staan duidelijke afspraken in over 50-50 ontwikkeling en lokaal eigenaarschap, en over proces- en financiële participatie.

LANDSCHAPSTAFEL

Er is behoefte aan een goed beheerplan waarvoor de projectontwikkelaar verantwoordelijk is. De kwaliteit van de beplanting op deze manier waarborgen en in stand houden. Daarbij goed afstemmen met o.a. fruittelers die behoefte hebben aan een goed beheer, zodat zij geen hinder hebben van soorten.