Eerste informatie-avond 6 september 2021. Aanwonenden hebben veel vragen.

Op de eerste bijeenkomst voor om- en aanwonenden van Zonneweide De Heul werden veel vragen gesteld en ook veel antwoorden gegeven. Het was een bijzonder informatieve avond met een levendige discussie. Enkele onderwerpen worden hieronder aangekaart, maar wil je alles weten van wat besproken is, lees dan het zeer gedetailleerde verslag van deze bijeenkomst van maar liefst zes bladzijden. 

Voordat de discussies beginnen liggen er direct al drie vragen op tafel: Waarom vruchtbare grond opofferen? Kunnen niet eerst die daken volgelegd worden? en Is Schalkwijk niet een soort wingewenst aan het worden? In het verslag van de avond lees je hier een reactie op.

Verder gingen de gesprekken onder andere over:

  • Natuurontwikkeling. Daar zitten niet alleen voordelen, maar ook nadelen aan (drukte, verwildering van natuur, onderhoud, schade aan andere percelen).
  • Lokaal eigenaarschap en wat is de rol van de coöperaties en ontwikkelaars hierin? De coöperaties staan op het standpunt dat ze geen projectontwikkelaars zijn die er voor korte termijn inzitten om dan de boel weer te verkopen maar ze willen controle en invloed houden zodat ze aan het einde van de looptijd het park weer kunnen afbreken. Ontwikkelaar BHM wil niet tot lengte van dagen eigenaar blijven, maar wil dat de coöperatie 100% eigenaar wordt. Ze gelooft in de coöperatieve ontwikkeling als successleutel van de energietransitie.
  • Praktische zaken zoals de doorgang die nodig is voor een boer om hiermee het verkeer te beperken, de plek waar de transformatoren komen te staan, en ga zo maar voort.

Het volledige verslag:

verslag eerste informatieavond aanwonenden 6-9-2021

De presentatie van de landschapsarchitect:

De Heul – presentatie inloopavond aanwonenden 6 september 2021