7 maart 2022, Gezellige drukte op derde inloopavond

Op 7 maart was er een inloopavond voor omwonenden van zonneweide De Heul. De coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten organiseerden deze avond en vertegenwoordigers van de landschapsarchitect, de gemeente en de ontwikkelaars Chint Solar en BHM Solar waren aanwezig voor nadere uitleg.

Over het algemeen is iedereen zeer tevreden over het plan. Niet voor niets heeft zonneweide De Heul de hoogste score (85 van de 85 te behalen punten) gekregen van de 10 plannen die zijn ingediend. De vergunning kan worden aangevraagd.

Deze avond ging onder andere de agrarische doorsteek voor de boer die aan beide zijden van de zonneweide grond heeft en over de de pluktuin met wandelpad die met nadruk bestemd is voor lokaal gebruik en een besloten karakter krijgt.

Zie hier voor de presentatie van de landschapsarchitect:

220307_Eelerwoude presentatie_Bewonersavond3

De uitnodingsbrief:

Uitnodigingsbrief inloopavond De Heul 7-3-2022

Het uitgebreide verslag van de avond:

Verslag derde informatieavond omwonenden 07-03-2022