Schalkwijks ommetje in de zon

Zouden we over de zonneweide een ommetje kunnen lopen? Dat vroegen de omwonenden van Zonneweide De Heul zich af tijdens een inloopavond in september 2021. De coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten hadden die georganiseerd, en de mensen uit de buurt gevraagd om mee te denken. “We denken dat dat goed gelukt is,” zegt Bert Smit. Hij is voorzitter van Duurzaam Eiland. Samen met Opgewekt Houten, en de ontwikkelaars BHM Solar en Chint Solar Nederland is het projectplan voor ‘Zonneweide De Heul’ ontwikkeld. “Het wordt een bijzonder project op het Eiland van Schalkwijk. Het brengt recreatie, cultuurhistorie, natuur, en het opwekken van groene stroom samen in één ontwerp. In november vorig jaar dienden we het in bij de gemeente. En deze maand werd bekend dat het als een van de drie beste plannen is gekozen!”

Struinpad

De informatieavonden vorig jaar waren rijk aan ideeën. Als er een zonneweide komt, kan er dan een wandelpad over worden aangelegd? We kunnen eigenlijk alleen langs de openbare weg een ommetje lopen, brachten de inwoners naar voren. En daar wordt best hard gereden, dus het is niet ongevaarlijk. Met dit in het achterhoofd ontwikkelde de landschapsarchitect een struinpad over de zonneweide. Het loopt van de Provincialeweg naar de Kanaaldijk Zuid en is heen en terug ruim 3 kilometer lang. Onderweg kom je als wandelaar telkens in een andere omgeving terecht. Een boomgaard met pluktuin, langs windsingels, over het water, en bij een uitkijkpunt.

Luchtwachttoren

Dat uitkijkpunt komt er op speciaal verzoek van de omwonenden en wordt ongeveer 3 meter hoog. Zo kunnen wandelaars genieten van het uitzicht over de agrarische gronden in de kom van Schalkwijk. Het uitzichtpunt houdt verder de herinnering levend aan de luchtwachttoren. Die heeft er tijdens de Koude Oorlog in de buurt gestaan en is in 2004 afgebroken.

Oversteek

Ook met het agrarische belang is goed rekening gehouden. Het ontwerp voorziet halverwege het gebied in een open ruimte. Die kan worden gebruikt als doorsteek voor landbouwvoertuigen en vee tussen de naastgelegen landbouwpercelen. Voor wandelaars levert een vee-verplaatsing door de zonneweide een speciale belevenis op. Overstekende koeien zijn tegenwoordig immers geen alledaags gezicht meer!

Natuur

Geert Gerritse, voorzitter van Opgewekt Houten, wijst op de kansen die het project biedt voor de natuur. “Er komt 5 hectare nieuwe natuur. We laten de grond onder de panelen voor meerdere jaren met rust. Daardoor komen er rond ‘Zonneweide De Heul’ straks meer plantensoorten, insecten en vogelsoorten voor. Op advies van de landschapsarchitect komen er windsingels met inheemse bomen. De sloten krijgen een natuurvriendelijke oever die bijdraagt aan de waterkwaliteit en de ontwikkeling van planten, insecten en dieren. Onder en rondom de zonnepanelen zal een kruidig grasland worden gecreëerd.”

Lokaal eigendom  

Belangrijk onderdeel van het plan is het streven naar 100% lokaal eigendom. “We werken goed samen met de commerciële ontwikkelaars. Over lokaal eigendom hebben we duidelijke afspraken gemaakt,” vertelt Gerritse. “Onze coöperaties zijn van begin af 50% mede-ontwikkelaar van het project. Zo hebben we als inwoners wat te zeggen. Verder hebben we het recht bedongen om de ontwikkelaars uit te kopen. Dan zijn we als inwoners straks 100% eigenaar en hebben we het volle profijt.”

Inloopavonden

Hoe gaat het nu verder? Bert Smit: “Onze eerstvolgende stappen in 2022 zijn: het organiseren van inloopavonden voor belangstellenden en uiteindelijk het aanvragen van een vergunning en subsidie.”

De ontwikkelingen zijn ook te volgen via de websites duurzaameiland.nl en opgewekthouten.nl.