14 april 2022 Informatieavond Zonneweide De Heul in Houten

Eerste belangstellenden voor investering in zonnevelden

Op donderdagavond 14 april was er een druk bezochte voorlichtingsavond over de zonnevelden De Heul en De Knoest. (Waarvoor trouwens de fraaie termen zonneweide en stroomveld worden gebruikt.) De vertegenwoordigers van duurzaam eiland en opgewekt houten stonden achter tafels met daarop de tekeningen van de zonnevelden. Ook vertegenwoordigers van de ontwikkelaars waren er om vragen te beantwoorden.

Klik hier voor de tekeningen van De Heul en De Knoest.

Paul Bijleveld (duurzaam eiland): “Opmerkelijk was dat de eerste belangstellenden zich al meldden om in de zonnevelden te investeren. Dat is ook onze bedoeling: lokaal eigenaarschap. Maar verder kunnen we daar nog geen concreet antwoord op geven omdat nog niet alles bekend is over kosten en opbrengsten en er nog veel gerekend moet worden.”

Je kunt hier meer informatie over financiële participatie downloaden: Financials_digital

Het viel ook deze keer weer op dat de geluiden van de belangstellenden erg positief waren. Iedereen ziet die zonnevelden wel zitten omdat in de plannen uitgebreid rekening is gehouden met de omwonenden en er per veld maar liefst 5 hectare natuur bijkomt. En natuurlijk heeft het lokaal opwekken van energie de wind in de rug vanwege het laatste dramatische rapport van het IPCC en het streven om minder afhankelijk te worden van buitenlands gas.

De coöperaties en de ontwikkelaars gaan ondertussen onverdroten door met de vergunningsaanvraag bij de gemeente

23 februari t/m 4 maart 2022 – Keukentafelgesprekken met aanwonenden

7 maart 2022 – Inloopavond omwonenden